TaPRK

 General
 Projects
 Shows
 Excursions
 Links

 Yleistä
 Ratoja
 Projektit
 Näyttelyt
 Retket
 Linkit

 Parish/SRK

Tapiolan seurakunnan pienoisrautatiekerho


FREMO N Frankfurt-Nied, 08.03.2008Toisin kuin NCI-radoilla ei FREMO-ratoja ajeta kuin karusellia vaan junat kulkevat asemalta toiselle aikataulun mukaan.

FREMO-treffit ei ole yleisölennätyksiä, vaan harrastajat ovat yhdessä varanneet tilan ja pystyttäneet sinne radan omaksi ilokseen Siksi mm. hallintalaitteet on asemiolla usein vain etupuolella.

Yleensä perjantaina on radan pystytys ja lauantaina ja sunnuntaina ajetaan ja ajojen päätteeksi rata puretaan. FREMO e.V. tukee FREMO-treffien järjestämistä maksamalla kohtuulliset tilavuokrat alueosastoille muutaman kerran vuodessa. Tämä tila on urheiluseuran hallin kokoustila, jonka vuokran siis FREMO on jäsenmaksutuloilla maksanut.

Tämä FREMO-treff oli koeajotilaisuus, jossa kokeiltiin eri asemien toimivuutta tulevaa suurempaa FREMO N-tapaamista varten (FREMO N täyttää kohta pyöreitä vuosia). Siksi radassa oli mm. poikkeuksellisen monta piilopihaa suhteessa oikeiden asemien märään

Liikennöinnin aluksi kalusto, kalustokortit ja kuormakirjat sijoitetaan alkuasetelman mukaisesti pitkin rataverkkoa.

Kullakin vaunulla on vaunukortti josta selviää vaunun tunnistetiedot, kotiliikennepaikka ja sallittavat lastit sekä vaunun omistaja. Alkuasetelmassa vaunuista osa varusteaan rahtikirjoin, ja osa on tyhjiä ja seisovat joko jossain määräasemalla tai kotiasemalla. Vaunut lähetetään seuraavassa sopivassa junassa joko kohti rahtikirjan osoittamaa määränpäätä tai tyhjänä kohti kotiliikennepaikkaa. Kuljettaja kuljettaa mukanaan junassa kulkevien vaunujen vaunukortit ja rahtikirjat. Kun vaunu saapuu asemalle sen rahtikirja vaihdetaan uuteen tai vaunu palautuu tyhjänä.

Yleensä näissä "Waybill"-järjestelmissä rahtikirjan toisella puolella on vaunun kuormausosoite ja toisella puolella vaunun purkausosoite, ja kun vaunu on mennyt tyhjänä lastattavaksi ja kuljettanut (kuvitteellisen) kuormansa, se palaa tyhjänä tai saa uuden rahtikirjan ja lähtee hakemaan seuraavaa kuormaa.

Aikataulu on graafinen ja joka asemalla ja junan kuljettajalla on aikataulut. Aikataulua ajetaan "skaalakellon" avulla. "Skaalakellot" ovat ns. sivukelloja, joita voidaan ohjata keskuskellolla. Keskuskellona toimii tietokone, jolla kellot voidaan ajaa tiettyyn aikaan, valita kellon käyntisuhde ja tarvittaessa pysäyttää kellot jos tilanne niin vaatii. Ensimmäisenä ajopäivänä kellon käyntisuhde on yleensä hitaampi (nyt yksi minuutti kesti n. 15 sek), ja toisena päivänä ajetaan nopeammin, kun toiminta on ensimmäisen päivän ajojen tuloksena hioutunut.

Ilmeisesti koko vuorokausiaikataulua ei ajeta "putkeen" vaan osina ja välillä on lounastauko.

Jokaisella asemalla on "asemapäällikkö" joka sopii junien lähettämisestä seuraavalle asemalle puhelimen välityksellä. Kun käytetään langattomia DECT-puhelimia saadaan samaan tukiasemaan useita puhelimia ilman yhteyttä ulkomaailmaan ja puhelimilla voi soittaa keskenään ja näin hoitaa junien lähetyksen langattomasti. (en tiedä meneekö puhelut tukiaseman kautta vai suoraan puhelimesta puhelimeen).

FREMO-radoilla käytetään nykyisin käytännössä yksinomaan NMRA-DCC-järjestelmää. Näin asemien kaapelointi on yksinkertaista. Ajolaiteväylänä on FREMO-tilaisuuksissa Digitraxin kehittämä LocoNet. LocoNet on riittävän avoin ja se on riittävän joustava, jotta suurtakin moduulirataa voidaan sillä hallita. LocoNet-väylä vedetään ratalinjoja seuraten ja radan varteen asennetaan ns. LocoNet-bokseja, joissa on neljä RJ-liitintä -- kaksi boksien ketjuttamiseksi ja kaksi ajolaitteiden kytkemiseksi. LocoNet-väylän yksi erikoisominaisuus on että ajolaitteet voidaan esiohjelmoida väylän kautta niin että tietty ajolaite ohjaa aina vain tiettyä veturia. Kun veturin tunnistetiedot on teipattu ajolaitteen taakse voidaan aina tietää että tiettyä veturia ohjaa aina tietty ajolaite, on ajolaite sitten kytkettynä mihin LocoNet-boksiin tahansa. Jokaiselle radalla olevalle veturille on siis oma ajolaite. Ajolaitteet voi irrottaa kesken ajon ja näin kuljettaja voi seurata junaansa pitkin rataverkkoa asemapäälliköiden tai opastimien ohjaamana.

Joka asemalla on oma boosteri eli päätevahvistin jotta ongelmat asemalla ei heijastu ja halvaannuta koko rataa. LocoNet-väylässä kulkee paitsi ohjaustietoa myös kiskoihin välitettävä tieto. Boosterit ottavat tästä rataan syötettävän signaalin. Kuvista näkee että asemilla on käytössä Lenzin boostrerita ja keskuyksikkönä toimii Uhlenbrockin Intellibox, joka on LocoNet-yhteensopiva. Näyttelyssä oli kaksi Intellibox-salkkua -- toisella testattiin ajolaitteiden ja vetureiden yhteys ja suoritettiin tarvittaessa ohjelmointia ja toinen toimi radan keskuyksikkönä. Ajolaitteet on omatekoisia FRED-ajolaitteita, joiden rakennusohjeet löytyvät netistä. Ajolaitteesta on muuten juuri tulossa uusi versio. Uhlenbrock valmistaa FRED-ajolaitteita myös kaupallisesti.

Vain yhdellä asemalla oli sähkövaihteet. Kuvista näkee kuinka vaihteiden kääntölaitteita oli sovitettu runkorakenteisiin. Yksinapainen vipukytkin alla riittää risteyksen napaisuuden vaihtoon.

Olin paikalla lauantaina ajojen alkuvaiheessa, ja lähdin ajoen alettua.

Silmiinpistävää oli junien hyvä kulku, aikataulun mukaista liikennettä ei voi harrastaa, jos rata ei toimi.

NCI-moduulien yhteydessähän ajo tapahtuu pääosin automaattisesti, yksi ajolaite hoitaa koko ratalinjan junien kulun toiseen suuntaan ja toinen toiseen. FREMOssa liikenne on hidastempoista ja muistuttaa enemmänkin liikennettä esikuvan tapaan. FREMO-rataa ei yleisesti ole tarkoitettu yleisön viihdyttämiseksi vaan mahdollisimman esikuvan mukaisen liikenteen harjoittamiseksi.


IMG_2309.jpg

[IMG_2309.jpg] Yleisnäkymä radan äärimitat 8 x 15 m

IMG_2313.jpg

[IMG_2313.jpg] Jokaisella vaunulla on vaunukortti, josta selviää vaunun tiedot ja mitä lastia vaunulla voi kuljettaa. ennen ajoa yhdistetään vaunut, vaunukortit ja sopivat lastit ja toimitetaan radalle aikataulun alkuasetelman mukaisesti

IMG_2314.jpg

[IMG_2314.jpg] Piilopiha Frankenthal (F. Janson)

IMG_2315.jpg

[IMG_2315.jpg] Piilopihan alla on telineet piilopihalla seisovien vetureiden FRED-ajolaitteille

IMG_2316.jpg

[IMG_2316.jpg] Joka asemalla on oma boosteri jotta asemalla syntyvät ongelmat eivät halvaannuta koko rataa. Tässä (Conrad) muuntaja ja boosteri on pakattu erityiseksi "power pakiksi". Huomaa että vaikka FREMO-ratoja ajetaankin LocoNet-väylällä ovat boosterit väyläriippumattomia. Niinpä LocoNet-väyläisellä radalla ajetaan Xpressnet-väylän Lenz-boostereilla.

IMG_2317.jpg

[IMG_2317.jpg] FRED-ajolaitteita Frankenthal piilopihan alla.

IMG_2318.jpg

[IMG_2318.jpg] Sektori- tai selektorivaihde (Schleppweiche) Frankenthal piilopihalla. Katso video sivun alaosassa...

IMG_2322.jpg

[IMG_2322.jpg] Sektori-/selektorivaihteen mekaniikkaa alapuolelta...

IMG_2323.jpg

[IMG_2323.jpg] Sektori-/selektorivaihteen mekaniikkaa alapuolelta...

IMG_2325.jpg

[IMG_2325.jpg] Ajossa oli mukana kaksi DCC-järjestelmää, tätä käytettiin vetureiden ja ajolaitteiden ohjelmointiin...

IMG_2327.jpg

[IMG_2327.jpg] ...ja tätä käytettiin radan ajamiseen.

IMG_2328.jpg

[IMG_2328.jpg] Veturin kääntämiseksi oli Frankenthal piilopihan toisessa päässä siirrettävä raide jonka kohdistus ja virransyöttö selviää kuvasta ...

IMG_2330.jpg

[IMG_2330.jpg] Olen aina ollut skeptinen kaksiraiteisen radan kohdistuksen ksuhteen (kauniainen todistaa pelot todellisiksi). Täällä ei ongelmia esiintynyt...

IMG_2331.jpg

[IMG_2331.jpg] FREMO-moduulin kiskojen päiden viistäminen ei tarvitse olla suuren suurta...

IMG_2332.jpg

[IMG_2332.jpg] Monia kemikaaleja on kokeiltu raiteen pudistamiseen -- tässä yksi vaihtoehto.

IMG_2333.jpg

[IMG_2333.jpg] Vaunukortit vaunujen luona liikennepaikalla Tettnang (K. Rilling)...

IMG_2334.jpg

[IMG_2334.jpg] Lähikuva vaunusta ja vaunukortista...

IMG_2335.jpg

[IMG_2335.jpg] Liikennepaikalla Tettnang on boosteri kytketty LocoNet-väylän päähän...

IMG_2336.jpg

[IMG_2336.jpg] Vielä yksi kuva piilopihasta Frankenthal ja sen sektori/selektorivaihteista...

IMG_2337.jpg

[IMG_2337.jpg] Kaksiraiteisten #3# moduulien alumiiniset jalat...

IMG_2338.jpg

[IMG_2338.jpg] Kaksiraiteinen osuus...

IMG_2339.jpg

[IMG_2339.jpg] Chemie Anlagen Bau AG, kaksiraiteinen rata ja pistoraiteita...

IMG_2340.jpg

[IMG_2340.jpg] Ratakaaviosta johtuen on yhdelle pistoraiteelle pääsy vain ajamalla kaksiraiteista rataa "väärään suuntaan". Näin saadaan lisää haasteita liikennöintiin...

IMG_2341.jpg

[IMG_2341.jpg] Apupöytä puristimilla kiinni radan reunassa. alla rahtikirjoja...

IMG_2342.jpg

[IMG_2342.jpg] Vaihteiden kääntöä yksinkertaisimmillaan ...

IMG_2344.jpg

[IMG_2344.jpg] Radan alla riittää yksinapainen vaihtokytkin risteyksen napaisuuden vaihtoon. Tässä vaihde on lähellä moduulisaumaa ja siksi kääntömekanismi on suojattu valkoisella vaneripalalla ettei mekanismia rikota radan kokoonpanovaiheessa ...

IMG_2345.jpg

[IMG_2345.jpg] ...

IMG_2347.jpg

[IMG_2347.jpg] ...

IMG_2348.jpg

[IMG_2348.jpg] kaunis silta moduulissa #4#...

IMG_2349.jpg

[IMG_2349.jpg] Tässä näkyy kuinka usein jokien ympäristössä maasto viettää jokea kohti. Jokea ei siis pidä tehdä vain tekemällä railoa suoraan moduuliin

IMG_2350.jpg

[IMG_2350.jpg] Eloisa näkymä joen varrella...

IMG_2351.jpg

[IMG_2351.jpg] Käytin lainakameraa enkä ollut ihan varma asetuksista...

IMG_2352.jpg

[IMG_2352.jpg] Piilopiha #5#. Radassa oli useita piilopihoja, sillä tämä tapaaminen oli lähinnä koeajotilaisuus suurempaa näyttelyä varten...

IMG_2354.jpg

[IMG_2354.jpg] Veturikiertolistat

IMG_2355.jpg

[IMG_2355.jpg] LocoNet-boksi on yksi tärkeä osa FREMO-radan DCC-kaapelointia. Boksissa on neljä RJ-liitintä jotka on kytketty rinnan, laatikon kyljissä olevat liittimet ovat ketjuttamista varten ja edessä olevat ajolaitteiden kytkemiseksi...

IMG_2356.jpg

[IMG_2356.jpg] Piilopiha #6#. Näillä kaseteilla voidana kääntää kokonaisia lyhyitä junia...

IMG_2357.jpg

[IMG_2357.jpg] Piilopiha Tettnang vai onko tämä rakenteilla oleva liikennepaikka...

IMG_2358.jpg

[IMG_2358.jpg] Tettnang...

IMG_2359.jpg

[IMG_2359.jpg] Moduulisaumojen kanssa meillä on Suomessa eniten ongelmia -- siksi kuvasin niitä erityisesti...

IMG_2362.jpg

[IMG_2362.jpg] Liikennepaikka Hauketalin (J. Schmidt) jalkaratkaisu on mielenkiintoinen: radan kuljetuslaatikot muodostavat radan jalat...

IMG_2363.jpg

[IMG_2363.jpg] Lähikuva vaihteenasettimista ja LocoNet-boksista...

IMG_2364.jpg

[IMG_2364.jpg] Esimerkki vaihteen kääntömekanismista liikennepaikalla Tettnang...

IMG_2365.jpg

[IMG_2365.jpg] ...

IMG_2366.jpg

[IMG_2366.jpg] Aseman Hauketal jalkoja...

IMG_2367.jpg

[IMG_2367.jpg] Hauketalin asemalla on käsin juotettu kiskotus 9 ja 6,5 mm raideleveydelle (normaali ja kapearaiteinen rata)...

IMG_2368.jpg

[IMG_2368.jpg] ...

IMG_2369.jpg

[IMG_2369.jpg] Hauketal oli yksi ainoista asemista radassa jossa oli sähkövaihteet. Tässä radan kojetaulu...

IMG_2370.jpg

[IMG_2370.jpg] Hauketal...

IMG_2371.jpg

[IMG_2371.jpg] Hauketalin asemalla oli Viessmanin valo-opastimet tulo-opastimina...

IMG_2377.jpg

[IMG_2377.jpg] Liikennepaikka #7#...

IMG_2378.jpg

[IMG_2378.jpg] Upeaa maisemaa moduulissa #8#...

IMG_2379.jpg

[IMG_2379.jpg] ...

IMG_2380.jpg

[IMG_2380.jpg] Moduuli #9#...

IMG_2381.jpg

[IMG_2381.jpg] ...

IMG_2382.jpg

[IMG_2382.jpg] ...

IMG_2383.jpg

[IMG_2383.jpg] Moduuli #10#...

IMG_2384.jpg

[IMG_2384.jpg] Skaalakellon keskuskello...

IMG_2385.jpg

[IMG_2385.jpg] Teollisuusalue "Sägewerk Maleis" (M. Maleis)...

IMG_2386.jpg

[IMG_2386.jpg] ...

IMG_2387.jpg

[IMG_2387.jpg] ...

IMG_2388.jpg

[IMG_2388.jpg] Avolouhos "Reiters hausen" jossa louhitaan hiekkakiveä ja graniittia, näin saadaan kahden tyyppisiä vaunukuormia...

IMG_2389.jpg

[IMG_2389.jpg] "Sägewerk Maleis" vaihteenkääntönupit...

IMG_2390.jpg

[IMG_2390.jpg] ...

IMG_2391.jpg

[IMG_2391.jpg] ...

IMG_2392.jpg

[IMG_2392.jpg] Varaosia?...

IMG_2393.jpg

[IMG_2393.jpg] Tässä keskimmäisessä palassa on naarasliittimet kiinnitetty ratarunkoon ja koirasliittimet ovat johdon päässä...

IMG_2394.jpg

[IMG_2394.jpg] Toinen tapa kiinnittää naarasliittimet (Hauketal, J. Schmidt)...

IMG_2399.jpg

[IMG_2399.jpg] Taustalla "Reiters hausen"...


Videoleikkeet

Dispatching.WMV [1.6+MB]
Switching.WMV [2.5+MB]
Running.WMV [1+MB]
Schleppweiche.WMV [1+MB]


Muita linkkejä Frankfurt Nied treffeiltä

N-RE-Treffen in Frankfurt-Nied 07.-09.03.2008 (official site) [M.Gruß]
Trackplan -- Ratakaavio [M.Gruß]
Fremo Regionaltreffen Frankfurt Nied 200… [Video]
N-Fremo-Treffen in Frankfurt-Nied 2008 [A. Pierdick]
Ein weiterer Bilderbogen vom Fremo-Regionaltreffen der N-Bahner [C. Martens]
A More data about Pointless fiddleyard


7451 kävijää/visitors
© 1996-2023 Tapiola Parish Model Railway Club / Tapiolan seurakunnan pienoisrautatiekerho, Viimeksi päivitetty / last modified (none). Created with Notepad.

[CONTACT INFO] Don't send e-mail!
Text, drawings and photos are protected by copyright laws. Technical solutions, methods and source code are public domain only for non commercial purpose. All development has been carried out during our free time, mainly funded from our own pocket and with non selfish goals, so the use of this material for profitable use (including construction for a friend aginst a fee) is forbidden without written permit from the club. The pages contain errors, so, if you use the data given, you do so at your own risk and responsibility. If you further develop material found on these pages you must put it on display without fee e.g. to a freely available web page. We expect a note about this also.
Pages tested with W3C validator -- didn't look good ;)

[YHTEYSTIEDOT] Älä lähetä sähköpostia!
Tekstit, kuvat ja piirokset ovat tekijänoikeuslain suojaamia. Tekniset ratkaisut, menetelmät ja lähdekoodit ovat vapaasti kopioitavissa ja hyödynnettävissä ei-kaupallisissa tarkoituksissa. Kaikki kehitystyö on tehty vapaa-aikana ja pääosin henkilökohtaisilla varoilla eikä hyötymistarkoituksessa, siksi materiaalin käyttö hyötymistarkoituksiin (sisältäen kaverille rahasta rakentamisen!) on kielletty ilman kerhon kirjallista lupaa! Sivuilla esiintyy virheitä. Jos käytät sivujen tietoja hyväksesi, teet sen täysin omalla vastuullasi. Mikäli kehität sivuilla esiettyjä ajatuksia kytkentäkaavioita tai koodia edelleen, on sinun asetettava se maksutta kaikkien saataville esimerkiksi Internetiin. Odotamme vastavuoroisesti tietoa suoritetusta edelleenkehitystyöstä.
Sivut testattu W3C validatorilla -- ei näyttänyt hyvältä ;)