TaPRK

 General
 Projects
 Shows
 Excursions
 Links

 Yleistä
 Ratoja
 Projektit
 Näyttelyt
 Retket
 Linkit

 Parish/SRK

Tapiolan srk:n pienoisrautatiekerho

TaPRK


kylä

Pienoisrautatiestä puhuttaessa tulee ensiksi mieleen lattialla konttaava pikkupoika, joka ajaa pikkuruista veturia matolle kootulla raidesoikiolla. Pienoisrautatieharrastajat haluavat romuttaa tämän käsityksen. Pienoisrautatie ei ole välttämättä lelu. Parhaimmillaan pienoisrautatie on tarkoin esikuvansa mukaisesti rakennettu suurikokoinen pienoismalli, jota aikataulun mukaan kulkevat junat elävöittävät.

Pienoisrautatie on harrastuksena yllättävän monipuolinen. Pienoisrautatien rungon rakentamisessa tarvitaan jonkin verran puutyötaitoja, maiseman suunnittelussa taiteilijan silmää, sähköistyksessä tulevat sähköopin perusteet tutuiksi, ja esimerkiksi rakennusten tekemisessä tarvitaan muovien käsittelytekniikoita. Radan ajaminen ja liikennöinnin sujuminen vaatii aikataulujen kehittelyä ja noudattamista. Kerhossa näitä taitoja voi kehittää.

Tapiolan pienoisrautatiekerho

Tapiolan pienoisrautatiekerho on osa Tapiolan seurakunnan nuorisotyötä.

TaPRK TaPRK

Kerho kokoontuu Tapiolan kirkon kellarissa olevassa askartelusalissa iltaisin noin kerran viikossa. Kerhoillat kuluvat lähinnä kerhon uuden pienoisrautatien, sekä jäsenten omien vetureiden rakennustöissä. Välillä kerholla järjestetään diailtoja pienoisrautatie- ja rautatieaiheista. Silloin kerholaiset kokoontuvat viereiseen huoneeseen valkokankaan äärelle. Suunnitteilla on myös järjestää kerran kuussa ajoilta, jolloin harjoitellaan liikennöintiä ja vaihtotöitä, jotta näyttelyssä junat liikkuisivat joustavasti, eikä kaikki liikenne olisi radan takaosassa olevalla yleisöltä piilossa olevalla piiloratapihalla.

Tapiolan kerho on perustettu 60-luvulla. Kerhon vanhat radat oli rakennettu kiinteiksi - niitä ei voinut viedä esimerkiksi näyttelyihin. Vuoden 1983 kerhoradan romuttaminen kerhotilojen remontin vuoksi kypsytti päätöksen vaihtokelpoisista, maisemoiduista radan osista eli moduuleista koostuvan radan rakentamisesta.

Kerholla on tehty erilaisia moduuliratoja jotka ovat perustuneet omiin standardeihin. Nykyisin kerho on keskittynyt FREMO-moduulien tekoon. FREMO on alkujaan saksalainen mutta nykyisin yleis-Eurooppalainen standardi, joka on Suomessakin tullut varsin suosituksi.

FREMO-moduulimmekin ovat vielä melko lailla alkutekijöissään, joten tekemistä riittää kaikille pienoismallien parissa viihtyville yli 14-vuotiaille. Ikärajaan on päädytty, koska kerhoillat kuluvat enemmänkin rakentamisen kuin ajamisen merkeissä, ja koska askartelusalissa on vaarallisia työkaluja. Rakentaminen vaatii myös pitkäjännitteisyyttä ja usein sähkötyökalujen käyttöä. Nuoremmat jäsenet voivat käydä kerholla isän tai äidin kanssa.TaPRK


Sunnuntaisin askartelusalissa kokoontuu messinkikerho, jossa edityneemmät (ja varttuneemmat) harrastajat rakentavat kotimaista liikkuvaa kalustoa, kuvassa oikealla Mikko, Kari, Opa ja Olli rakentavat rakennussarjoista Hr1- ja Vv13-sarjan (vuodesta 1975: Tve3) veturimalleja ja vasemmalla Matti rakentaa kääntöpöytää ja Hv4-veturin pienoismallia.

TaPRK


Lisää kuvia - mm. kääntöpöytäprojektista projektisivullamme.
11063 kävijää/visitors
© 1996-2023 Tapiola Parish Model Railway Club / Tapiolan seurakunnan pienoisrautatiekerho, Viimeksi päivitetty / last modified (none). Created with Notepad.

[CONTACT INFO] Don't send e-mail!
Text, drawings and photos are protected by copyright laws. Technical solutions, methods and source code are public domain only for non commercial purpose. All development has been carried out during our free time, mainly funded from our own pocket and with non selfish goals, so the use of this material for profitable use (including construction for a friend aginst a fee) is forbidden without written permit from the club. The pages contain errors, so, if you use the data given, you do so at your own risk and responsibility. If you further develop material found on these pages you must put it on display without fee e.g. to a freely available web page. We expect a note about this also.
Pages tested with W3C validator -- didn't look good ;)

[YHTEYSTIEDOT] Älä lähetä sähköpostia!
Tekstit, kuvat ja piirokset ovat tekijänoikeuslain suojaamia. Tekniset ratkaisut, menetelmät ja lähdekoodit ovat vapaasti kopioitavissa ja hyödynnettävissä ei-kaupallisissa tarkoituksissa. Kaikki kehitystyö on tehty vapaa-aikana ja pääosin henkilökohtaisilla varoilla eikä hyötymistarkoituksessa, siksi materiaalin käyttö hyötymistarkoituksiin (sisältäen kaverille rahasta rakentamisen!) on kielletty ilman kerhon kirjallista lupaa! Sivuilla esiintyy virheitä. Jos käytät sivujen tietoja hyväksesi, teet sen täysin omalla vastuullasi. Mikäli kehität sivuilla esiettyjä ajatuksia kytkentäkaavioita tai koodia edelleen, on sinun asetettava se maksutta kaikkien saataville esimerkiksi Internetiin. Odotamme vastavuoroisesti tietoa suoritetusta edelleenkehitystyöstä.
Sivut testattu W3C validatorilla -- ei näyttänyt hyvältä ;)