TaPRK

 General
 Projects
 Shows
 Excursions
 Links

 Yleistä
 Ratoja
 Projektit
 Näyttelyt
 Retket
 Linkit

 Parish/SRK

Tapiolan srk:n pienoisrautatiekerho

TaPRK


Mallin suunnittelusta

Kauniaisten rungossa käytettiin meille uusia materiaaleja. Materiaalien käytöstä ei ollut kokemusa, ja oppia ei osattu ottaa muiden tekemisistä. Äleä siis tee niinkuin me teimme.

Runko

TaPRK
Teräsrungon periaate: punainen = Bauhaus-pukki, sininen= 20x40x2mm huonekaluputki (runkoputket)
TaPRK
Vihreistä putkista ylempi on moduulissa kiinni ja alempi liitetään pitkällä ruvilla ylempään, jolloin siniset runkoputket jää väliin.
TaPRK
Versio 10.9.2003

Kaunaisten ratakaavioita Raily-ohjelmalla

TaPRK
TaPRK
TaPRK
TaPRK

knj_T3.arf on viimeisin Kauniaisten Raily-versio! Lataa yo. Raily-linkin päästä ilmainen demo-ohjelma ja katso itse!


3181 kävijää/visitors
© 1996-2011 Tapiolan srk:n pienoisrautatiekerho / Tapiola Parish Model Railway Club
Viimeksi päivitetty / last modified (none). Created with Notepad.


[YHTEYSTIEDOT]
Tekstit, kuvat ja piirokset ovat tekijänoikeuslain suojaamia. Tekniset ratkaisut, menetelmät ja lähdekoodit ovat vapaasti kopioitavissa ja hyödynnettävissä ei-kaupallisissa tarkoituksissa. Kaikki kehitystyö on tehty vapaa-aikana ja pääosin henkilökohtaisilla varoilla eikä hyötymistarkoituksessa, siksi materiaalin käyttö hyötymistarkoituksiin (sisältäen kaverille rahasta rakentamisen!) on kielletty ilman kerhon kirjallista lupaa! Sivuilla esiintyy virheitä. Jos käytät sivujen tietoja hyväksesi, teet sen täysin omalla vastuullasi. Mikäli kehität sivuilla esiettyjä ajatuksia kytkentäkaavioita tai koodia edelleen, on sinun asetettava se maksutta kaikkien saataville esimerkiksi Internetiin. Odotamme vastavuoroisesti tietoa suoritetusta edelleenkehitystyöstä.
Sivut testattu W3C validatorilla -- ei näyttänyt hyvältä ;)


[CONTACT INFO]
Text, drawings and photos are protected by copyright laws. Technical solutions, methods and source code are public domain only for non commercial purpose. All development has been carried out during our free time, mainly funded from our own pocket and with non selfish goals, so the use of this material for profitable use (including construction for a friend aginst a fee) is forbidden without written permit from the club. The pages contain errors, so, if you use the data given, you do so at your own risk and responsibility. If you further develop material found on these pages you must put it on display without fee e.g. to a freely available web page. We expect a note about this also.
Pages tested with W3C validator -- didn't look good ;)