TaPRK

 General
 Projects
 Shows
 Excursions
 Links

 Yleistä
 Ratoja
 Projektit
 Näyttelyt
 Retket
 Linkit

 Parish/SRK

Tapiolan srk:n pienoisrautatiekerho

TaPRK


Esikuva

Uuden radan asemaksi valittiin Kauniainen, koska se sijaitsi lähellä Tapiolaa ja sen ratapiha oli mielenkiintoinen ja äärimmäisen lyhyt — juuri pienoisrautatiehen sopiva

Kauniainen VR:n julkaisuissa

TaPRK
Suomen Valtionrautatiet 1862-1962, kuva 92 s. 314. Kuva Kauniaisten asemarakennuksesta. Rakennuksen hirsirunko on vielä osittain näkyvillä. Rakennuksen kuvassa lähinnä olevassa päädyssä on olivat II ja III luokan odotussalit, ja portaat rakennuksen ulkopuolella sijaitsivat alunperin odotushuoneiden kohdalla lipan alla. Rakennuksen keskivaiheille on myöhemmin rakennettu laajennuksena asetinlaitekoju joka siis sijaitsi nykyisen sisäänkäynnin kohdalla. III luokan odotussali on ilm. myöhemmin muutettu tavarasuojaksi, ehkä samoihin aikoihin asemarakennuksesta länteen sijaitsevan makasiinin korotettu laituri on purettu (?)
Kuva julkaistu Suomen Rautatiemuseon luvalla (Suomen Rautatiemuseon arkisto)
TaPRK
Asetinlaitteen ilmaisinpaneeli VR:n 1937 historiikistä, Kuvateksti: "Kauniaisten kulkutien-ilmaisutaulu jossa sitäpaitsi ilmaistaan vaihteiden ja opastimien asennot". Huomaa, että länteen johtavalla raiteella oli tuolloin risteysvaihteet tulovaihteina (erittäin harvinaista)!. Huomaa myös, että välilaituri on tuolloin sijainnut asemarakennuksesta lukien raiteiden 1, ja 2 välissä, nythän välilaituri on asemarakennuksesta lukien raiteiden 2 ja 3 välissä (raiteiden numerointi on nykyään melko ihmeellinen). Tavararaiteet on jossain vaiheessa erotettu korkealla verkkoaidalla matkustajaraiteista. Sähköistyksen myötä välilaituri siirrettiin asemasta lukien raiteiden 2 ja 3 väliin, ja ratpihan itäpäässä ollut puurakenteinen jalankulkusilta purettiin. Asemalta lukien raiteiden 1 ja 2 väliin on rakennettu matala verkkoaita ja länsipäässä on varoituslaitoksella varustettu ylikäytävä jalankulkijoille. Aseman ja sen vieressä olevan makasiinin väliltä on aikoinaan ollut myös jalankulkijoille tasoylikäytävä, mutta se on nyttemin purettu. Tunnelitien alikulku lienee 1960-luvulta.
Kuva julkaistu Suomen Rautatiemuseon luvalla (Suomen Rautatiemuseon arkisto)
TaPRK
Ratapihan kuva VR:n 125-vuotishistoriikistä 1987. Kuva esittää, kuika ilmajohdot on asennettu liikennepaikalle. Tapiolan projekti tulnee kuvaamaan Kauniaista juuri sähköistyksen aikoihin (emme asenna ilmajohtoja, mutta teemme niille varauksen!) Tunnelitien alikulkuun johtavia portaita ei vielä ole katettu.
Kuva julkaistu Suomen Rautatiemuseon luvalla (Suomen Rautatiemuseon arkisto)

Tapio Keräsen kuvia Kauniasten asemalta

TaPRK
Asemalaiturilta itään katsottaessa oikealla näkyi etelän puolen tavaramakasiinin nurkka, asematalo, asemalaituri, raiteet sekä tasoylikulku välilaiturille.
Kuva julkaistu Tapio Keräsen luvalla.
TaPRK
Näkymä 1.7.1970 Kauniaisten asemalaiturilta lännen suuntaan: alikulkusilta ja portaat laiturilta alas kadulle. Oudon näköisiä nuo kapeat ajojohtoporttaalit!
Kuva julkaistu Tapio Keräsen luvalla.
TaPRK
Tässä pohjoispuolen pulpettikattoinen tavaramakasiini 1.7.1970. Tavaralaiturin etureunan kiveys on mielestäni melko harvinainen — muotoiltu sekalaisista kivilohkareista.
Kuva julkaistu Tapio Keräsen luvalla.
TaPRK
Sm1 6011 seisoi 1.7.1970 Kauniaisten asemalla ikään kuin matkalla länteen. Mutta kun linjatunnus puuttuu. Pohjoispuolen makasiiniraiteella oli vielä kaupallisessa liikenteessä olleita geebeitä. Opastinmastot olivat vielä puna-valkoiset.
Kuva julkaistu Tapio Keräsen luvalla.
TaPRK
Sr12 2702 toimi 27.4.1971 järjestelyjunan veturina ja etupään merkit olivat vielä tallella. Vasemmalla pylväiden takana näkyy eteläisen tavaramakasiinin pääty.
Kuva julkaistu Tapio Keräsen luvalla.
TaPRK
Pohjoispuolen tavaramakasiini idästä katsottuna 27.4.1971.
Kuva julkaistu Tapio Keräsen luvalla.
TaPRK
Kauniaisten asematalon ikkunoita pestiin 23.9.1973.
Kuva julkaistu Tapio Keräsen luvalla.
TaPRK
Muistakaapa sitten musta verkkoaita ykkös- ja kakkosraiteen väliin! Kauniainen 23.9.1973.
Kuva julkaistu Tapio Keräsen luvalla.

Jorma Rauhalan kuvia Kauniaisten asemalta

TaPRK
SOK:n suurvarastolle (nyk. Inex Partner) johtavan raiteen SOK:n vaunujen luovutusraja. Kauniainen 01.4.1974.
Kuva julkaistu Jorma Rauhalan luvalla.
TaPRK
Helsingin suunnan lähtöopastin raiteella 1. Kauniainen 27.6.1972.
Kuva julkaistu Jorma Rauhalan luvalla.
TaPRK
Fasaaninpolun tasoristeys, Huomaa että tasoylikäytävän tolpassa on myös (nyt pimeänä oleva) "2 Junaa"-lisävalo. Tämä tasoylikäytävä puuttuu H0-mallistamme! Kuvassa näkyy pohjoisen raiteen idästä länteen ajettaessa ensimmäinen vaihde. Keskemmällä näkyy Aga:n raiteen raiteensulku. Kauniainen 27.6.1972.
Kuva julkaistu Jorma Rauhalan luvalla.
TaPRK
Kauniasten ratapihaa välilaiturin päästä itään. Kauniainen 27.6.1972.
Kuva julkaistu Jorma Rauhalan luvalla.

Heikki Laajakorven kuvia Kauniaisten asemalta

TaPRK
Heikki Laajakorpi on toiminut 50-luvulla junasuorittajana Kauniaisten asemalla. Tässä kuvassa Pr1-höyryveturi Kauniaisten asemalla 1961.
Kuva Jorma Rauhalan arkistosta ja julkaistu Jorma Rauhalan luvalla.
TaPRK
Tässä kuva puiselta ylikulkusillalta. Lättähattuletka Kauniaisten asemalla 1960.
Kuva Jorma Rauhalan arkistosta ja julkaistu Jorma Rauhalan luvalla.

Teppo Niemen kuvia Kauniasten asemalta

TaPRK
Kuva Fasaaninpolun tasoylikäytävästä.
Kuva julkaistu Teppo Niemen luvalla.

Muita linkkejä Kauniaista koskeville sivuille


4359 kävijää/visitors
© 1996-2011 Tapiolan srk:n pienoisrautatiekerho / Tapiola Parish Model Railway Club
Viimeksi päivitetty / last modified (none). Created with Notepad.


[YHTEYSTIEDOT]
Tekstit, kuvat ja piirokset ovat tekijänoikeuslain suojaamia. Tekniset ratkaisut, menetelmät ja lähdekoodit ovat vapaasti kopioitavissa ja hyödynnettävissä ei-kaupallisissa tarkoituksissa. Kaikki kehitystyö on tehty vapaa-aikana ja pääosin henkilökohtaisilla varoilla eikä hyötymistarkoituksessa, siksi materiaalin käyttö hyötymistarkoituksiin (sisältäen kaverille rahasta rakentamisen!) on kielletty ilman kerhon kirjallista lupaa! Sivuilla esiintyy virheitä. Jos käytät sivujen tietoja hyväksesi, teet sen täysin omalla vastuullasi. Mikäli kehität sivuilla esiettyjä ajatuksia kytkentäkaavioita tai koodia edelleen, on sinun asetettava se maksutta kaikkien saataville esimerkiksi Internetiin. Odotamme vastavuoroisesti tietoa suoritetusta edelleenkehitystyöstä.
Sivut testattu W3C validatorilla -- ei näyttänyt hyvältä ;)


[CONTACT INFO]
Text, drawings and photos are protected by copyright laws. Technical solutions, methods and source code are public domain only for non commercial purpose. All development has been carried out during our free time, mainly funded from our own pocket and with non selfish goals, so the use of this material for profitable use (including construction for a friend aginst a fee) is forbidden without written permit from the club. The pages contain errors, so, if you use the data given, you do so at your own risk and responsibility. If you further develop material found on these pages you must put it on display without fee e.g. to a freely available web page. We expect a note about this also.
Pages tested with W3C validator -- didn't look good ;)