TaPRK

 General
 Projects
 Shows
 Excursions
 Links

 Yleistä
 Ratoja
 Projektit
 Näyttelyt
 Retket
 Linkit

 Parish/SRK

Tapiolan srk:n pienoisrautatiekerho

TaPRK


Kiskotus

Kiskotuksen kanssa tuli ongelmia etenkin saumakohdissa. Työn laadun huonoudesta johtuen oli kiskojen kohdistuksessa jatkuvasti ongelmia. Liitoskiskoja ei kuitenkaan haluttu, koska niiden asennus oli hidasta

Linjaosuudet

TaPRK
Kiskotuksen pohjana on pengerlevy, joka leikataan päällimmäisestä levystä kuumalankaleikkurilla
TaPRK
...ja hiotaan sivuiltaan sileäksi ja liimataan paikoilleen.
TaPRK
Sitten liimataan korkkisuikaleet, joiden avulla saadaan penkereeseen oikea muoto, ja autetaan nuppineulojen kiinnipysymistä kunnes raide on sorastettu. Samalla korkki levittää hieman pintapainetta: mössölevyyn voi peukalolla painaa helposti ikäviä monttuja. Korkki hieman tasaa pintapainetta.
TaPRK
Lohko- ja moduulisaumojen kulumisen estämiseksi asennettiin saumapintaan ensimmäisessä koemoduulissa koko päädyn mittainen styreenisuikale. Sittemmin on siirrytty käyttämään pienemiä palasia. Koko päädyn levyttämisellä ei itseasiassa saavuteta mitään! Tärkeintä on, että penkassa on levy, jotta sorastus ei kulu ruman näköiseksi. Korkkisuikaleet oli laitettu ennen profiililevyjä, ja ainakaan toiseen päähän ei tehty korotuksia korkkimaton kohdalle. On ratkaistava, tuodaanko korkki profiililevyn päälle, vai tehdäänkö profiililevyyn "korkkijäljitelmät".
TaPRK
TaPRK
Tässä on demo vaihdemoottorin (autorele) kiinnityksestä...
TaPRK
Kiskotus on alkanut. Raiteista haluttiin yhdensuuntaiset, joten Opa rakensi jigit joiden avulla raideväli pysyy vakiona.
TaPRK
Raiteet "naulataan" nuppineuloilla, jotka painettiin pohjaan vasta kun linjaukseen oltiin tyytyväisiä. Moduuliin tuli yhdet kiskojatkokset, ja ne juotettiin kiinni, jotta kaarre jatkuisi luontevasti. Kun moduuli on sorastettu, voidan nuppineulat vetää pois.

Asema-alueen kiskotus

TaPRK
Kauniaisten asema alkaa saada muotoaan. Korkkilevyt on liimattu paikoilleen...
TaPRK
Jotta saatiin varmasti ratalinja jatkumaan suorana lohkosta toiseen, pingoitettiin asema-alueen poikki siimat, jotka ovat toisesta päästään kiinni nuppineuloissa ja toisessa päässä jakoavainta ja isoa viilaa käytettiin kirkistyspainona. Huomaa myös 6 mm vanerilevyt saumassa. Ne markkeerasivat 3mm styreenistä tehtäviä päätylevyjä, jotta radan linjaus saatiin tehdyksi. Tulovaihteita joudutaan hieman "virittämään" sillä kulma ja raidevälin levennys on saatava jouheasti tasattua päissä.
TaPRK
... joo, olihan raiteen kulma ja "vinon" osuuden alku ja loppupistet laskettu etukäteenkin (huomaa suunnattomat pyöristysvirheeni [Pekka], Simo vielä testasi AutoCAD'lla ja Antti vielä kerran laskemalla, mutta silmää (ja siimaa) ei voita mikään ;)
TaPRK
Tunnelitien alikulku. Pengerlevystä leikattiin tunneleiden kohta pois, ja aukko silloitettiin 3mm styreenillä. Tunnelitietä ei sahattu vielä kokonaan pois, jotta tunnelin itäpuoli pysyy oikeassa asemassa liiman kuivumisen ajan.
TaPRK
Kauniaisten itäpää on jo kiskotettu (pääosin). Olli tuli jatkamaan keskipalan kiskotusta. Kuvasta näkee kuinka kulma on koitettu hävittää vaihderyhmään: eteläisellä raiteella (oikeanpuoleinen) tulovaihde on suorassa (etureunan suuntainen) ja vaihteen jälkeen on tehty mutka raiteeseen. pohjoisessa raiteessa 1. vaihde on käännetty ratapihan suuntaiseksi ja mutka on vaihteen ja liitospinnan välisellä alueella. Tämä vaihde on "preparoitu" niin, että puolenvaihto-osuudessa on pohjoisen raiteen vaihteen risteyksen jälkeinen osuus on muutettu suoraksi. Näin saatiin aikaan tarvittava kulmaero vaihteiden välille.
TaPRK
Tässä lähikuva itäpään vaihdemodifikaatiosta: vasemmanpuoleisesta vaihteesta on poikkeavan raiteen risteyksen jälkeinen kaareva osuus suoristettu ja näin saatiin vaihteiden välille kulma. Sama olisi pitänyt tehdä ratapihan länsipäähän....
TaPRK
Kauniaisten länsipäähän tuli ikävännäköinen S-mutka. Se korjataan vasta Turun näyttelyn jälkeen, jotta päästään eteenpäin...
TaPRK
Itäpään vaihdekuja onnistui hyvin.
TaPRK
Stas asentaa vielä viimeisiä neuloja länsipäähän. Kerhoillan loppuessa raiteet 1, 2 ja 3 olivat läpiajettavissa.
TaPRK
Tässä näkyy länsipään pengerlevy sen jälkeen kun se on leikattu muotoonsa.
TaPRK
Tässä on keskimäinen levy, johon on porattu moottoreiden "kaivot"
TaPRK
Päällimmäiset levyt on nyt liitetty liimaamalla toisiinsa.

Näyttelyn pystyttäminen

TaPRK
Kuljetuksen ajaksi kiskojen päät suojattiin listoilla jotka oli teipattu lohkojen päihin
TaPRK
Ratalohkot sovitettiin teräsputkien päälle. Sitten aloitettiin lohkojen kiinnitys teräsputkiin, alkaen toisesta päästä.
TaPRK
Kiskoliittimille varattu tila oli liian pieni: kiskoliittimet eivät sopineet kahden pölkyn mittaiseen tilaan, joten liittimiä piti lyhentää. Koska liittimet eivät sovi moduulin sisään, vaan ne ovat tavallaan moduulin päästä ulkona, jouduttiin kaikki liittimet kohdistamaan ja sovittamaan samalla kun paloja tuotiin yhteen. Kun lisäksi kaikki raiteet eivät ylittäneet saumaa samassa kulmassa oli soppa valmis! Asennus vaati äärimmäsitä tarkkuutta! Kiskojen kiinnitykset saumassa tullaan muuttamaan niin, että toiseen sauman puoliskoon jätetään riittävästi tilaa, jotta kiskoliittimet sopivat kokonaisuudessaan kiskonpäihin niin, että ne ovat liitospinnan takana, ja vasta kun lohkot kiinitetään mekaanisesti teräksiin, vedetään liittimet paikoilleen
TaPRK
Kokonaan ilman suistumisia ei selvitty nytkään!

Jälleen pohdintoja: Käytännössä raiteiden linjaus on tehtävä silmämääräisesti, ei noita oikein kunnolla pysty etukäteen laskemaan (tai minä en pysty!)...
Tehdään jokaisen moduulin toiseen päähän (kumpaan?) tila kiskoliittimelle.
Poikkipienat on siirrettävä lähemmäs moduulien päitä, jotta toisen pään korkeuden säätö ei vaikuttaisi niin paljoa moduulin toisessa päässä.
On pikimmiten sovittava, mukä on kiskojen standardikorkeus saumassa, ja tehtävä työkalu (standardimoduuli) johonka kaikkia moduuleja verrataan.

Laiturit

Laiturien sijoittaminen on mielenkiintoinen projekti: Toisaalta olisi mukavaa sijoittaa laiturit VR:n mitoituksen mukaan (alla vihreä viiva), mutta koska radalla ajetaan myös kaupallisella kalustolla, on raiteen aukean tilan ulottuma oltava sekä VR:n että NEM:in että NMRA:n mukainen.

TaPRK

VR:n aukean tilan ulottuman mukaan sijoitettuna laituri tulisi sivusuunnassa 18,3 mm raiteen keskilinjasta ja olisi korkeudeltaan n. 3 mm kiskon yläpinnasta ylöspäin. Tässä paikassa matkustajalaituri olisi NEM:in ATU:n sisäpuolella (punainen viiva), mutta kuitenkin NEM:in kuormaulottuman ulkopuolella (punainen pilkkuviiva). NMRA:n aukean tilan ulottuma (sininen viiva) estää myös matkustajalaiturin sijoittamisen oikealle etäisyydelle raiteen keskilinjasta.

VR:n tavaralaiturin voisi sijoittaa oikeaan paikkaan, mutta ehkä sen sijainti kannattaa kuitenkin muokata sellaiseksi että se sijoitetaan vastaavasti henkilölaiturin kanssa. Etenkin Kauniaisten asemarakennuksen vieressä olevan makasiinin kohdalla tämä on esteettisistä syistä viisasta, sillä esikuvan korotettu laituri on ollut aina jonkin verran sisäänvedettynä.

Tilligin kiskomateriaali on 2,0 mm korkuista, ja pölkyt n. 2 mm korkuisia. Niinpä korkkimaton päälle asennettu matkustajalaituri on 7 mm korkea, ja korkkimaton viereen asennettuna 10 mm korkuinen. Tavaralaituri on vastaavasti 16 ja 19 mm korkea.

TaPRK
sivuraiteiden vaihteita joudutaan muokkaamaan: on saatava eristykset ennen saumaa, koska saumakohdassa ei voi käyttää eristettyjä liittimiä, eikä luottaa siihen että kiskonpäät ei kosketa toisiaan sauman yli. Tässä on vaihteeseen jouduttu tekemään tilat kiskoliittimille. madallettuja pölkkyjä tulee piirilevypölkyn ja reunan väliin, ja yksi piirilevypölkyn taakse eristettyjen kiskoliittimien alle.

3756 kävijää/visitors
© 1996-2011 Tapiolan srk:n pienoisrautatiekerho / Tapiola Parish Model Railway Club
Viimeksi päivitetty / last modified (none). Created with Notepad.


[YHTEYSTIEDOT]
Tekstit, kuvat ja piirokset ovat tekijänoikeuslain suojaamia. Tekniset ratkaisut, menetelmät ja lähdekoodit ovat vapaasti kopioitavissa ja hyödynnettävissä ei-kaupallisissa tarkoituksissa. Kaikki kehitystyö on tehty vapaa-aikana ja pääosin henkilökohtaisilla varoilla eikä hyötymistarkoituksessa, siksi materiaalin käyttö hyötymistarkoituksiin (sisältäen kaverille rahasta rakentamisen!) on kielletty ilman kerhon kirjallista lupaa! Sivuilla esiintyy virheitä. Jos käytät sivujen tietoja hyväksesi, teet sen täysin omalla vastuullasi. Mikäli kehität sivuilla esiettyjä ajatuksia kytkentäkaavioita tai koodia edelleen, on sinun asetettava se maksutta kaikkien saataville esimerkiksi Internetiin. Odotamme vastavuoroisesti tietoa suoritetusta edelleenkehitystyöstä.
Sivut testattu W3C validatorilla -- ei näyttänyt hyvältä ;)


[CONTACT INFO]
Text, drawings and photos are protected by copyright laws. Technical solutions, methods and source code are public domain only for non commercial purpose. All development has been carried out during our free time, mainly funded from our own pocket and with non selfish goals, so the use of this material for profitable use (including construction for a friend aginst a fee) is forbidden without written permit from the club. The pages contain errors, so, if you use the data given, you do so at your own risk and responsibility. If you further develop material found on these pages you must put it on display without fee e.g. to a freely available web page. We expect a note about this also.
Pages tested with W3C validator -- didn't look good ;)