TaPRK

 General
 Projects
 Shows
 Excursions
 Links

 Yleistä
 Ratoja
 Projektit
 Näyttelyt
 Retket
 Linkit

 Parish/SRK

Tapiolan srk:n pienoisrautatiekerho

TaPRK


Uudet kaksiosaiset kulmamoduulit

Alkuperäiset VM-93-radan pienet kulmamoduulit olivat pienisäteisiä ja isommat hankalia kuljettaa — siksi teimme uudet loivempisäteiset kaksiosaiset kulmamoduulit

VM-93-radassa oli alunperin neljä kulmamoduulia: kaksi 600 x 600 mm (R472 mm) ja kaksi 900 x 900 mm (R529 mm).Tiukemmat kulmapalat oli romutettava, koska niistä ei kaikki kalusto kulkenut lainkaan tai kulussa oli suuria ongelmia.

Jotta uudet kulmamoduulit olisivat helpompia kuljettaa ne tehtiin lohkorakenteisiksi lohkot liitettiin toisiinsa messinkitapein ja ruuvi-siipimutteri-yhdistelmin. Uusissa kulmamoduuleissa on palakiskokaarre keskellä, ja päissä fleksistä tehdyt siirtymäkaaret. Näin saumakohdassa kiskonpäät pysyivät paremmin kohdallaan kun lohkosauma tehtiin palakiskoraiteeseen.

TaPRK
Palakiskokaarteet on sovitettu kaarteen keskelle ja siirtymäkaaret tehdään taipuisasta metrikiskosta.
TaPRK
Lohkosauma tulee toisen palakiskon kohdalle. Lohkot on puristettu huolellisesti yhteen ja palakisko naulattu lohkosauman kummaltakin puolelta tiukasti penkereeseen ennen palakiskokaarteen sahausta.
TaPRK
Siirtymäkaaria sovitettaessa katsottiin apua Junat-lehden siirtymäkaarteita käsittelevästä artikkelista.
TaPRK
Uudet kulmapalat kiskotettuna odottamassa maisemointia.

2843 kävijää/visitors
Kerhoillat on peruttu toistaiseksi mahdollisten tartuntojen välttämiseksi
Club nights are cancelled until further notice in order to avoid any possible infections
© 1996-2020 Tapiola Parish Model Railway Club / Tapiolan seurakunnan pienoisrautatiekerho, Viimeksi päivitetty / last modified (none). Created with Notepad.

[CONTACT INFO] Don't send e-mail!
Text, drawings and photos are protected by copyright laws. Technical solutions, methods and source code are public domain only for non commercial purpose. All development has been carried out during our free time, mainly funded from our own pocket and with non selfish goals, so the use of this material for profitable use (including construction for a friend aginst a fee) is forbidden without written permit from the club. The pages contain errors, so, if you use the data given, you do so at your own risk and responsibility. If you further develop material found on these pages you must put it on display without fee e.g. to a freely available web page. We expect a note about this also.
Pages tested with W3C validator -- didn't look good ;)

[YHTEYSTIEDOT] Älä lähetä sähköpostia!
Tekstit, kuvat ja piirokset ovat tekijänoikeuslain suojaamia. Tekniset ratkaisut, menetelmät ja lähdekoodit ovat vapaasti kopioitavissa ja hyödynnettävissä ei-kaupallisissa tarkoituksissa. Kaikki kehitystyö on tehty vapaa-aikana ja pääosin henkilökohtaisilla varoilla eikä hyötymistarkoituksessa, siksi materiaalin käyttö hyötymistarkoituksiin (sisältäen kaverille rahasta rakentamisen!) on kielletty ilman kerhon kirjallista lupaa! Sivuilla esiintyy virheitä. Jos käytät sivujen tietoja hyväksesi, teet sen täysin omalla vastuullasi. Mikäli kehität sivuilla esiettyjä ajatuksia kytkentäkaavioita tai koodia edelleen, on sinun asetettava se maksutta kaikkien saataville esimerkiksi Internetiin. Odotamme vastavuoroisesti tietoa suoritetusta edelleenkehitystyöstä.
Sivut testattu W3C validatorilla -- ei näyttänyt hyvältä ;)