TaPRK

 General
 Projects
 Shows
 Excursions
 Links

 Yleistä
 Ratoja
 Projektit
 Näyttelyt
 Retket
 Linkit

 Parish/SRK

Tapiolan srk:n pienoisrautatiekerho


Märklin-projektit

Teollisuusalue

Tapiolan srk:n pienoisrautatiekerhon rata on kaksikiskorata. Se ei siis sellaisenaan sovellu Märklin-harrastajille. Kerholla on kuitenkin joukko Märklin-harrastajia, ja heidänkin kalustollaan on päästävä ainakin suorittamaan koeajoja. Sksi on kerholla on rakenteilla teollisuusalue, jonka raiteisto on Märklin K-raidetta.

K-raide on suunniteltu sellaiseksi, että sitä voi käyttää kaksi- ja kolmikiskojärjestelmässä (ajokiskot ovat toisistaan eristetyt). Vaihdenormit ovat kuitenkin hyvin poikkeavat, ja siitä syystä niiden Märklin-harrastajien, jotka ovat aikeissa siirtyä myöhemmin kaksikiskojärjestelmän käyttäjiksi, tai olla "sekakäyttäjiä", eli ajaa samalla radalla sekaisin kaksi- ja kolmikiskokalustolla olisi syytä käyttää vain Märklinin kääntyvällä risteyksellä varustettuja vaihteita.

Tapiolassa tämä teollisuusalue on tehty tavanomaisista Märklin-K-vaihteista, eli meillä on tässä mahdollisuus joutua pyörästönormien osalta tilanteeseen, että hienolaippainen kaksikiskokalusto ei yksinkertaisesti kulje tällä ratapihalla!

Ratapihan kiskotusta, kuvassa Samuli

Tasavirtamoottori Märklin-veturissa

Juotoskurssilla on rakennetu vetureita, jotka on alunperin suunniteltu kaksikiskokäyttöön. Jotta näiden tasavirtamoottorit saadaan toimimaan kolmikisko-vaihtovirtakäytössä on tehtävä valintoja ja muutoskytkentöjä:

Märklinin suunnanvaihtorele (ylijännite-sysäysrele) valitsee veturin kulkusuunnan vaihtamalla kenttäkäämiä (kuva A)

Tällainen rele voi syöttää tasavirtamoottoria, jos releen lähtöihin kytketään diodit kenttäkäämien tilalle (kuva B)

Käytetäessä elektronista Delta-moduulia tuntuisi em. kytkentä teoriassa toimivalta (kuva C).

Käytännössä Delta-moduuli käyttää moottoria tasavirralla, moduulin kenttäkäämeille tarkoitetuista johdoista tulee vain tasavirtaa, ja siksi veturi kulkee vain toiseen suuntaan (diodit estävät) (kuva D).

Käyttämällä transistoreita, saadaan kytkentä sellaiseksi, että virta kulkee aina moottorin kautta (kuva E).

Tässä kuvassa kytkentään on lisätty kaksi diodia. Transistoreiksi tulee valita sellaiset joiden tehonkesto vastaa moottorin virrankulutusta, vastuksiksi ehkä 2 kilo-ohmin vastukset, ja diodeiksi 1N4002 ... 1N4007. VAROITUS: Kytkentä ei ole valmistajan suosittelema!


9949 kävijää/visitors
© 1996-2023 Tapiola Parish Model Railway Club / Tapiolan seurakunnan pienoisrautatiekerho, Viimeksi päivitetty / last modified (none). Created with Notepad.

[CONTACT INFO] Don't send e-mail!
Text, drawings and photos are protected by copyright laws. Technical solutions, methods and source code are public domain only for non commercial purpose. All development has been carried out during our free time, mainly funded from our own pocket and with non selfish goals, so the use of this material for profitable use (including construction for a friend aginst a fee) is forbidden without written permit from the club. The pages contain errors, so, if you use the data given, you do so at your own risk and responsibility. If you further develop material found on these pages you must put it on display without fee e.g. to a freely available web page. We expect a note about this also.
Pages tested with W3C validator -- didn't look good ;)

[YHTEYSTIEDOT] Älä lähetä sähköpostia!
Tekstit, kuvat ja piirokset ovat tekijänoikeuslain suojaamia. Tekniset ratkaisut, menetelmät ja lähdekoodit ovat vapaasti kopioitavissa ja hyödynnettävissä ei-kaupallisissa tarkoituksissa. Kaikki kehitystyö on tehty vapaa-aikana ja pääosin henkilökohtaisilla varoilla eikä hyötymistarkoituksessa, siksi materiaalin käyttö hyötymistarkoituksiin (sisältäen kaverille rahasta rakentamisen!) on kielletty ilman kerhon kirjallista lupaa! Sivuilla esiintyy virheitä. Jos käytät sivujen tietoja hyväksesi, teet sen täysin omalla vastuullasi. Mikäli kehität sivuilla esiettyjä ajatuksia kytkentäkaavioita tai koodia edelleen, on sinun asetettava se maksutta kaikkien saataville esimerkiksi Internetiin. Odotamme vastavuoroisesti tietoa suoritetusta edelleenkehitystyöstä.
Sivut testattu W3C validatorilla -- ei näyttänyt hyvältä ;)