TaPRK

 General
 Projects
 Shows
 Excursions
 Links

 Yleistä
 Ratoja
 Projektit
 Näyttelyt
 Retket
 Linkit

 Parish/SRK

Tapiolan srk:n pienoisrautatiekerho


Opastinprojekti ...


Kuvia käyttöömme luovuttaneet Antti ja Olli

    opastin_seis.jpg
    opastin_sn35.jpg

    Olli on koonnut kerholle lisää opastimia

    Opastimet kootaan kerholla kehitetyllä jigillä, kuva jigistä on tulossa pikapuolin.

    Opastimen "naamatauluja":


Tulo-opastimia varten on moduuleihin tulossa opastimien asennusputkia joihin opastimia voidaan sijoittaa. Modulaarisen radan luonteesta johtuen ei voi aina etukäteen tietää, minne opastimia tarvitaan, joten opastimien asennusvalmius halutaan mahdollisimman moneen moduuliin. Rataan kiinteästi asennettu 8/10 mm putki asennetaan suurin piirtein kiskojen alapinnan tasoon ja maalataan harmaaksi (kuvaa betonista kaivongengasta) ellei sitä naamioida kokonaan hiekalla ja sirotteilla pensaaksi.

Vanhassa moduuliradassa putkia asennettiin joihinkin moduuleihin lähelle moduulisaumaa, mutta projekti on jäänyt. Kauniaisten radassa putket on asennettu jokaisen moduulin puliväliin eristyksen kohdalle. Putkia on asennettu kaksi per moduuli, eli "väärän suunnan" opastimia ei linjalle saada asennettua.

Opastimet asennetaan radan päältä tarvittaessa putkeen. opastimen liitäntä tapahtuu piikkiriman avulla, opastimen johtojen päähän juotettaan 2x2 piikin piikkiriman pätkä ja se liitetään radan alle tulevaan liittimeen. Esiopastimilla varusteuissa pääopastimissa on johdossa kaksi liitintä. Vanhassa radassa on pienellä asemalla ja ison aseman oikeassa päässä hidastoimiset opastinvalot, joita ohjataan oheisen kytkennän mukaan.

Ison aseman toisessa päässä on PIC-prosessorilla ohjatut valot. Opastinohjaus vaatii lisäselostusta jotta se täysin avautuu, prosessorille (PIC 16F84) tehdyn ohjelman lähdekoodi ei ilman selostusta ole ihan selkeä.


6730 kävijää/visitors
© 1996-2023 Tapiola Parish Model Railway Club / Tapiolan seurakunnan pienoisrautatiekerho, Viimeksi päivitetty / last modified (none). Created with Notepad.

[CONTACT INFO] Don't send e-mail!
Text, drawings and photos are protected by copyright laws. Technical solutions, methods and source code are public domain only for non commercial purpose. All development has been carried out during our free time, mainly funded from our own pocket and with non selfish goals, so the use of this material for profitable use (including construction for a friend aginst a fee) is forbidden without written permit from the club. The pages contain errors, so, if you use the data given, you do so at your own risk and responsibility. If you further develop material found on these pages you must put it on display without fee e.g. to a freely available web page. We expect a note about this also.
Pages tested with W3C validator -- didn't look good ;)

[YHTEYSTIEDOT] Älä lähetä sähköpostia!
Tekstit, kuvat ja piirokset ovat tekijänoikeuslain suojaamia. Tekniset ratkaisut, menetelmät ja lähdekoodit ovat vapaasti kopioitavissa ja hyödynnettävissä ei-kaupallisissa tarkoituksissa. Kaikki kehitystyö on tehty vapaa-aikana ja pääosin henkilökohtaisilla varoilla eikä hyötymistarkoituksessa, siksi materiaalin käyttö hyötymistarkoituksiin (sisältäen kaverille rahasta rakentamisen!) on kielletty ilman kerhon kirjallista lupaa! Sivuilla esiintyy virheitä. Jos käytät sivujen tietoja hyväksesi, teet sen täysin omalla vastuullasi. Mikäli kehität sivuilla esiettyjä ajatuksia kytkentäkaavioita tai koodia edelleen, on sinun asetettava se maksutta kaikkien saataville esimerkiksi Internetiin. Odotamme vastavuoroisesti tietoa suoritetusta edelleenkehitystyöstä.
Sivut testattu W3C validatorilla -- ei näyttänyt hyvältä ;)