TaPRK

 General
 Projects
 Shows
 Excursions
 Links

 Yleistä
 Ratoja
 Projektit
 Näyttelyt
 Retket
 Linkit

 Parish/SRK

Tapiolan srk:n pienoisrautatiekerho

TaPRK


VM-83-radan tietokoneliityntä

Radan liikennöinti osoittautui keskustaulun hoitajalle painajaiseksi. Kolmen junan yhtaikainen seuraaminen, junakohtausten suunnittelu ja ajovirran ohjailu oli liikaa. Kesksutauylun hoitajan työn helpottamiseksi päätettiin esikuvanvastainen ajovirran ohjailu sälyttää tietokoneen tehtäväksi

Koko C/MRI

Tapiolan C/MRI-laitteisto

Osoitteen ja Datan Erotus

TaPRK C/MRI

Liitin 1 on teholiitin

Liitin P3 on MSX-tietokoneen Centronics- (rinnakkais-) portti. Portin kautta kulkee kahdeksan bittiä dataa ja !STROBE (Huutomerkki tekstissä tarkoittaa alhaalla aktiivista signaalia).

Liitin P2 on kytketty MSX-tietokoneen joystick-portteihin. MSX-ilokeppi on kytkimin, eikä potentiometrein varustettu, joten se välittää vain on/ei-tietoa. Viisi ensimmäistä on kytketty porttiin 1 ja kuudes on kytketty portin 2 tulitusnäppäimeen.

Piiri U1 on viiden voltin jänniteregulaattori.

Piiri U2 on '273 D-latch, ja siihen lukitaan osoite.

Piiri U3 on '02 Quad NOR jonka avulla datan kahdeksas bitti (AD7> ja !STROBE tuottavat DATA-STROBEN (>D) ja ADDRESS-STROBEN (>A). Yksi neljästä portista on käyttämättä. Suurempi kuin merkki signaalin nimessä tarkoittaa kellotettua signaalia.

Piiri U4 on '14 Hex Schmitt trigger / inverter. Tämä muokkaa joystick-porttiin menevät signaalit.

Piiri U5 on '138 3-to-8-jakaja. Se purkaa osoitteen ylemmät neljä bittiä (A4-6) binäärikoodatusta yksittäsiksi signaaleiksi (!AH0-7).

Piiri U6 on '138 3-to-8-jakaja. Se muuttaa osoitteen kolme alinta bittiä (A0-2) binäärikoodatusta yksittäisiksi signaaleiksi (!>AL0-7).Nämä signaalit ovat aktiivisia vain jos data-kello on aktiivinen!

Osoitteen vähitenmerkitsevät bitit saadaan ulos myös purkamattomina (A0-2).Ulostulot

TaPRK C/MRI Ulostulokortilla oli neljä em. piiriä, jolloin piirin U1 kaikki portit tulivat tehokkaasti käytettyä. Kortille tuodaan nyt neljä dekoodattua osoitelinjaa (kaksi ylempää ja kaksi ajastettua alempaa) ja seitsemän datalinjaa. Jakamalla ylemmät ja alemmat osoitelijat kahden ryhmiin, ja piirtämällä näistä taulukko, jonka riveinä toimivat esimerkiksi ylemmät osoitteet ja sarakkeina alemmat, vastaa jokainen taulukon solu mahdollista neljän osoitteen ulostulokorttia.
TaPRK C/MRI

Piiri U1 on Quad NOR. Se yhdistää yhden alemman osoitteen dekoodatun langan ja yhden ylemmän osoitteen dekoodatun langan. Kun kumpikin on aktiivisena on Centronics-väylässä dataa ((AD0-6) joka lukitaan piiriin U2.

Piiri U2 on '273 D-latch. Siihen lukitaan ulos ajettava data.

Piiri U3 on ULN 2003 Darlington array. Sen sisäänmenot ovat TTL-tasoisia ja ulostulot pystyvät maadoittamaan kukin 500 mA:n kuorman. Maksimi ohjattava jännite on 50 V. Piirin V+ -lähtö on portin transistoreiden suojaksi asennettujen transistoreiden suojadiodien yhteinen piste. V+ tulee siis kytkeä ohjattavan laitteen syöttöön. (Tiedoksi: ULN-piirisarjaa on saatavana myös C-MOS-tasoille sovitettuna ja kumpaakin myös kahdeksanbittisenä versiona.)
Sisäänmenot

TaPRK C/MRI Sisäänmenot ohjataan C-MOS-multiplekserin kautta. Jokaiseen ylempään dekoodattuun osoitelinjaan ja joystick-portin linjaan voidaan kytkeä yksi multiplekseri.

TaPRK C/MRI

Piiri U1 on 4512 kaksisuuntainen analoginen multiplekseri. Sitä ohjataan suoraan osoitteen alemmilla ositelinjoilla ja piiri valitaan yhdellä ylemmällä dekoodatulla osoitelinjalla. Littamalla. Piiri on analoginen, joten ideaa voi soveltaa analogisten tietojen välittämiseen PC:n joystick-porttiin. Nyt tieto on muokattu osoitteen erotus -osan Schmitt-triggereillä.
Alkuperäinen softa Pienoisrautatiekerho ry:n Pihlajamaa-radassa

Löysin alkuperäisen MSX tietokoneessa pyörineen MSX-Basic-softan, jolla tätä järjestelemää ajetiin Pienoisrautatiepäivilä PRK:n osastolla. Ohjelma on tehty 40 merkin näytölle, ja on kopioitu muutaman mutkan kautta joten siinä on joukko merkkejä jotka eivät toistu, ja ilmeisesti ohjelman lopusta puuttuu pätkä (pohjakuvan piirto ja osa virhetulostusrutiineja

PIH.pdf


Viimeisin pelkästään MSX-Basiciä sisältävä versio C/MRI:stä

TaPRK_C-MRI_v1.11.zip
Kerhon jäsen S.Tukia käänsi koko alkuperäisen MSX-Basic-koodin konekieliseksi, mutta en ottanut sitä jostain syystä käyttöön, vaan yritin itse kääntää osia alkuperäisestä basic-koodista, jotta oppisin itsekin jotain assembleristä. Varmaan NIH-efekti iski jälleen! (NIH=Not Invented Here, eli Ei itse keksitty!)

C/MRI:n viimeisin tallessa oleva versio

TaPRK_C-MRI_v2.8.zip
Tämä on viimeisin tallessa oleva versio ohjelmasta. Se sisältää kaksi HEX-tiedostoa ja lataus-wrapperin.


4494 kävijää/visitors
© 1996-2023 Tapiolan srk:n pienoisrautatiekerho / Tapiola Parish Model Railway Club
Viimeksi päivitetty / last modified (none). Created with Notepad.


[YHTEYSTIEDOT]
Tekstit, kuvat ja piirokset ovat tekijänoikeuslain suojaamia. Tekniset ratkaisut, menetelmät ja lähdekoodit ovat vapaasti kopioitavissa ja hyödynnettävissä ei-kaupallisissa tarkoituksissa. Kaikki kehitystyö on tehty vapaa-aikana ja pääosin henkilökohtaisilla varoilla eikä hyötymistarkoituksessa, siksi materiaalin käyttö hyötymistarkoituksiin (sisältäen kaverille rahasta rakentamisen!) on kielletty ilman kerhon kirjallista lupaa! Sivuilla esiintyy virheitä. Jos käytät sivujen tietoja hyväksesi, teet sen täysin omalla vastuullasi. Mikäli kehität sivuilla esiettyjä ajatuksia kytkentäkaavioita tai koodia edelleen, on sinun asetettava se maksutta kaikkien saataville esimerkiksi Internetiin. Odotamme vastavuoroisesti tietoa suoritetusta edelleenkehitystyöstä.
Sivut testattu W3C validatorilla -- ei näyttänyt hyvältä ;)


[CONTACT INFO]
Text, drawings and photos are protected by copyright laws. Technical solutions, methods and source code are public domain only for non commercial purpose. All development has been carried out during our free time, mainly funded from our own pocket and with non selfish goals, so the use of this material for profitable use (including construction for a friend aginst a fee) is forbidden without written permit from the club. The pages contain errors, so, if you use the data given, you do so at your own risk and responsibility. If you further develop material found on these pages you must put it on display without fee e.g. to a freely available web page. We expect a note about this also.
Pages tested with W3C validator -- didn't look good ;)