TaPRK

 General
 Projects
 Shows
 Excursions
 Links

 Yleistä
 Ratoja
 Projektit
 Näyttelyt
 Retket
 Linkit

 Parish/SRK

Tapiolan srk:n pienoisrautatiekerho

TaPRK


Kauniainen — TaPRK:n vuoden 2003--2005 pääprojekti

VM-93-radan liikennetiheyttä näyttelyissä pidettiin liian alhaisena. Kaksiraiteinen rata toisi lisää liikennettä ja ehkä helpottaisi ajamistakin. Kauniainen valittiin ensimmäiseksi kaksiraiteisen radan asemaksi. Radan rakenteessa kokeiltiin uusia ideoita varsin huonolla menestyksellä. Kauniaisesta tuli varsinainen floppi.

Kauniainen, esikuva
Kuvia Kauniasten asemasta ja asema-alueesta VR:n julkaisuista ja Tapio Keräsen, Heikki Laajakorven, Teppo Niemen sekä Jorma Rauhalan kuva-arkistoista. Tuhannet kiitokset Matti Bergströmille (Suomen Rautatiemuseo), Tapio Keräselle, Heikki Laajakorvelle, Teppo Niemelle ja Jorma Rauhalalle luvasta panna kuvia esille.
Kauniainen, mallin ideointia
Kauniasten runkoratkaisun innoittajina ovat olleet useat erilaiset elämättömistä materiaaleista tehdyt rataprojektit ja suunnitelmat.
Kauniainen, rungon valmistusta
Näin rakennettiin Kauniasten runkorakenne.
Kauniainen, kiskotus
Kauniasten asemalla käytettiin Tilligin joustokielivaihteita ja metrikiskoa.
Kauniainen, sähköistys
Kauniasten runkorakenteesta johtuen juduttiin sähköistys miettimään perinteisestä tavasta poikkeavaksi.
Kauniainen, Uudet vaihdemoottorit
Bilteman autorele ei toiminut luotettavasti Tilligin joustokielivaihteiden kanssa. Tässä moottorissa on voimaa!
Kauniainen, kulmapalat
Kulmapalojen rakenne on varsin omintakeinen.
Model-Expo 2004 havaintoja
Kaikki ei mennytkään ihan "putkeen".
Sepelöintikokeilua
Kokeilimme nyt kaupallista sirotetta sepelinä.
Maisemointikokeilua
Muutama kuva Fasaaninpolun ylikäytävän maisemoinnista.
Kaarteen laskentaa
Junat 5/1993 sisälsi taulukon jonka avulla saattoi laskea Eit-vaunun vaatiman tilan eri säteisissä kaarteissa. Valitettavasti muutama säde puuttui, joten tein oheisen laskurin. Vaunun ulkonurkan tiedot ei täsmää artikkelin kanssa.
Moduulien kehystäminen
Moduulien runko on "mössölevyä" joka ei oikein kestä suojaamattomana käsittelyä. Kovalevystä tehdyt suojalevyt eivät ole riittäviä. Kokeilimme toistenlaista lähestymistapaa
FREMO-liityntä
FREMO-liitynnän kanssa tuli myös mokailtua. Katso itse!
Tuomarila
Toisesta etureunanvaihtopalasta rakennettiin Tuomarilan seisaketta

7539 kävijää/visitors
© 1996-2023 Tapiolan srk:n pienoisrautatiekerho / Tapiola Parish Model Railway Club
Viimeksi päivitetty / last modified (none). Created with Notepad.


[YHTEYSTIEDOT]
Tekstit, kuvat ja piirokset ovat tekijänoikeuslain suojaamia. Tekniset ratkaisut, menetelmät ja lähdekoodit ovat vapaasti kopioitavissa ja hyödynnettävissä ei-kaupallisissa tarkoituksissa. Kaikki kehitystyö on tehty vapaa-aikana ja pääosin henkilökohtaisilla varoilla eikä hyötymistarkoituksessa, siksi materiaalin käyttö hyötymistarkoituksiin (sisältäen kaverille rahasta rakentamisen!) on kielletty ilman kerhon kirjallista lupaa! Sivuilla esiintyy virheitä. Jos käytät sivujen tietoja hyväksesi, teet sen täysin omalla vastuullasi. Mikäli kehität sivuilla esiettyjä ajatuksia kytkentäkaavioita tai koodia edelleen, on sinun asetettava se maksutta kaikkien saataville esimerkiksi Internetiin. Odotamme vastavuoroisesti tietoa suoritetusta edelleenkehitystyöstä.
Sivut testattu W3C validatorilla -- ei näyttänyt hyvältä ;)


[CONTACT INFO]
Text, drawings and photos are protected by copyright laws. Technical solutions, methods and source code are public domain only for non commercial purpose. All development has been carried out during our free time, mainly funded from our own pocket and with non selfish goals, so the use of this material for profitable use (including construction for a friend aginst a fee) is forbidden without written permit from the club. The pages contain errors, so, if you use the data given, you do so at your own risk and responsibility. If you further develop material found on these pages you must put it on display without fee e.g. to a freely available web page. We expect a note about this also.
Pages tested with W3C validator -- didn't look good ;)